REGENERACJA I LEGALIZACJA

Wodomierze i ciepłomierze są przyrządami pomiarowymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. podlegającymi prawnej kontroli metrologicznej. Po okresie 5 lat powinny być poddane ponownej legalizacji w uprawnionym przez Urząd Miar punkcie legalizacyjnym.

Zakres usługi obejmuje regenerację i naprawę urządzeń polega na usunięciu kamienia kotłowego z elementów metalowych, wymianie uszkodzonych i zniszczonych części oraz oczyszczeniu części plastikowych.

W przypadku urządzeń eksploatowanych w sieci wodociągowej przez okres kilku lat przed legalizacją wtórną wymagane jest przeprowadzenie regeneracji polegającej na:

  • rozmontowaniu urządzenia,
  • ocenie stanu technicznego elementów urządzenia,
  • oczyszczeniu korpusu i części urządzenia (piaskowanie),
  • wymianie części zakwalifikowanych do złomowania,
  • wymianie zużytych części liczydła i jego wyzerowaniu,
  • montażu podzespołów urządzenia do przygotowanego korpusu,
  • skompletowaniu gotowego korpusu i liczydła urządzenia.

Zregenerowane urządzenia, zostają przekazane na stanowisko wstępnego sprawdzenia szczelności oraz regulacji wskazań tak żeby spełniały wymogi metrologiczne sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008r. ustalone dla legalizacji wtórnej jak i pierwotnej. W ten sposób przygotowane urządzenia zgłaszane są do Obwodowego Urzędu Miar w celu ich ponownej legalizacji przez oddelegowanego urzędnika.